Obecný úrad Veľký Kýr

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nové Zámky