Obecný úrad Veľký Kýr

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 940 01 Nové Zámky