Obecný úrad Veľký Kýr

Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy“