Obecný úrad Veľký Kýr

Zabezpečenie publicity zvyš. informovanosti v oblasti odp. hospodárstva