Obecný úrad Veľký Kýr

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava