Obecný úrad Veľký Kýr

Vypracovanie ZaD územného plánu obce Veľký Kýr