Obecný úrad Veľký Kýr

VKÚ Harmanec,s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová