Obecný úrad Veľký Kýr

Viktória -CA, s.r.o, Jesenského 74, 943 01 Štúrovo