Obecný úrad Veľký Kýr

Vavrecky Gabriel-Figolock, Mládežnícka 20/8, 941 10 Tvrdošovce