Obecný úrad Veľký Kýr

Valabra, s.r.o. Tomášikova 16550/3, Bratislava-Ruţinov 821 01