Obecný úrad Veľký Kýr

V.Ďurický a manž., Veľký Kýr