Obecný úrad Veľký Kýr

Stomon s.r.o, T. Vansovj 24, 940 01 Nové Zámky