Obecný úrad Veľký Kýr

Štefan Száraz a Gizela Szárazová, Veľký Kýr