Obecný úrad Veľký Kýr

Štefan Šebík, Anna Šebíková, rod. Labaiová, Veľký Kýr