Obecný úrad Veľký Kýr

Štefan Mali a Alžbeta Malá, Veľký Kýr