Obecný úrad Veľký Kýr

Staveg spol.s.r.o, Levická 544, 94201 Šurany