Obecný úrad Veľký Kýr

Stavebný dozor k proj. Zberný dvor