Obecný úrad Veľký Kýr

SR – Slovenská správa ciest, Bratislava