Obecný úrad Veľký Kýr

Spoločný obecný úrad, Šurany