Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica