Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenský pozemkový fond, Bratislava