Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenský červený kríž, MO Veľký Kýr