Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra