Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenská pošta, Banská Bystrica