Obecný úrad Veľký Kýr

Slovenská pošta, a.s. Partitánska c. 9, 975 99 Banská Bystrica