Obecný úrad Veľký Kýr

Slovak Telekom a. s., Bratislava