Obecný úrad Veľký Kýr

Slovak Telekom a.s., Bratislava