Obecný úrad Veľký Kýr

Š.Bálint a manž., Veľký Kýr