Obecný úrad Veľký Kýr

RSÚC Nitra a.s., Štúrova 37/147, 949 01 Nitra