Obecný úrad Veľký Kýr

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky