Obecný úrad Veľký Kýr

RRA NOVOZAMOCKO, Nové Zámky