Obecný úrad Veľký Kýr

Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr