Obecný úrad Veľký Kýr

Roman Horák, Nitrianska 60, 941 06 Komjatice