Obecný úrad Veľký Kýr

ROAX s.r.o, Roľnícka 501, 941 23 Andovce