Obecný úrad Veľký Kýr

RNDr. Ladislav Malý, Veľký Kýr