Obecný úrad Veľký Kýr

RNDr. ALexander Kántor, Vráble