Obecný úrad Veľký Kýr

Riecky Pavol, Ul. Montua 1547/4, 93401 Levice