Obecný úrad Veľký Kýr

Riecky Pavol, 93401 Levice, Ul. Montua 1547/4