Obecný úrad Veľký Kýr

Reštaurácia Balážová, Novozámocká 265, Ivánka pri Nitre