Obecný úrad Veľký Kýr

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo z roku 2022