Obecný úrad Veľký Kýr

Realizácia dopravného značenia v obci Veľký Kýr