Obecný úrad Veľký Kýr

Prospect,spol.s.r.o, J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky