Obecný úrad Veľký Kýr

Prospect s.r.o, Jána Simora 5, 940 02 Nové Zámky