Obecný úrad Veľký Kýr

Prima banka Slovensko a.s., Žilina