Obecný úrad Veľký Kýr

Petra Vavrecká,Széchényiho 67/3, 941 10 Tvrdošovce