Obecný úrad Veľký Kýr

Petra Vavrecká, Széchényiho 3, 94101 Tvrdošovce, IČO: 35428155