Obecný úrad Veľký Kýr

Petra Vavrecká, Széchényiho 3, 941 10 Tvrdošovce