Obecný úrad Veľký Kýr

OZ Kynderko zast. Bc. Zita Balážiová