Obecný úrad Veľký Kýr

Oprava a modernizácia miestneho rozhlasu Veľký Kýr