Obecný úrad Veľký Kýr

OLYMP- Jozef Šmrhola, Maďarovská 145, 935 87 Santovka